Printen

Regeling voertuigen, § 10

(Tekst geldend op: 06-12-2011)

§ 10. Lichten, lichtsignalen en retroreflecterende voorzieningen

Artikel 5.9.51

 

Eisen

Wijze van keuren

1.

Fietsen op twee wielen moeten zijn voorzien van:

Onderdelen a tot en met c: visuele controle.

 

a. één rode retroreflector aan de achterzijde van het voertuig;

 
 

b. witte of gele retroreflectoren aan de wielen, en

 
 

c. vier ambergele of gele retroreflectoren aan de trappers.

 

2.

Fietsen op meer dan twee wielen moeten zijn voorzien van:

– Onderdelen a, c en d: visuele controle.

 

a. een rode retroreflector aan de achterzijde van het voertuig;

– Onderdeel b: visuele controle, in geval van twijfel wordt gemeten.

 

b. een naar voren gerichte witte retroreflector indien de fiets breder is dan 0,75 m en is voorzien van één voorwiel;

 
 

c. witte of gele retroreflectoren aan de wielen, en

 
 

d. vier ambergele of gele retroreflectoren aan de trappers.

 

Artikel 5.9.52

 

Eisen

Wijze van keuren

 

Zijspanwagens, verbonden aan een fiets, moeten zijn voorzien van:

Onderdelen a en b: visuele controle.

 

a. een rode retroreflector aan de achterzijde van het voertuig, en

 
 

b. een witte of gele retroreflector aan het wiel.

 

Artikel 5.9.54

 

Eisen

Wijze van keuren

1.

De rode retroreflector moet zijn aangebracht:

a. bij fietsen met één achterwiel tussen de bagagedrager en het spatbord, dan wel bij afwezigheid van een bagagedrager op het spatbord op een hoogte van niet minder dan 0,35 m en niet meer dan 0,90 m boven het wegdek, dan wel onder het zadel;

Onderdelen a tot en met c. visuele controle, in geval van twijfel wordt gemeten.

 

b. bij fietsen met twee achterwielen aan de uiterste linkerzijde, op een hoogte van niet minder dan 0,35 m en niet meer dan 0,90 m boven het wegdek, en

 
 

c. bij zijspanwagens aan de uiterste buitenzijde, op een hoogte van niet minder dan 0,35 m en niet meer dan 0,90 m.

 

2.

De in artikel 5.9.51, tweede lid, onderdeel b, vermelde witte retroreflector moet zijn aangebracht aan de uiterste linkerzijde van het voertuig.

Lid 2 en 3: visuele controle.

3.

De witte of gele retroreflectoren aan de wielen moeten de omtrek van het wiel volgen en op of zo dicht mogelijk bij de velg zijn aangebracht, zodanig dat zij aan beide zijkanten van het voertuig zichtbaar zijn.

 

Artikel 5.9.55

 

Eisen

Wijze van keuren

1.

De in de artikelen 5.9.51 en 5.9.52 bedoelde retroreflectoren mogen voorzover het het lichtdoorlatend gedeelte betreft, ten hoogste 25% zijn afgeschermd.

Leden 1 tot en met 3: visuele controle.

2.

De in de artikelen 5.9.51 en 5.9.52 bedoelde retroreflectoren mogen geen gebreken vertonen die de retroreflectie beïnvloeden.

 

3.

De rode retroreflectoren en de witte of gele retroreflectoren aan de wielen moeten zijn voorzien van een goedkeuringsmerk. Hierbij is het bepaalde in bijlage VIII, artikelen 125 en 126, van toepassing.

 

Artikel 5.9.57

 

Eisen

Wijze van keuren

1.

Fietsen mogen zijn voorzien van:

a. een naar voren gerichte witte retroreflector indien deze niet reeds ingevolge artikel 5.9.51 verplicht is, en

b. ambergele retroreflectoren aan de zijkanten van het voertuig.

Leden 1 tot en met 3: visuele controle.

2.

Zijspanwagens, verbonden aan een fiets, mogen zijn voorzien van:

a. een naar voren gerichte witte retroreflector, en

b. ambergele retroreflectoren aan de zijkanten van het voertuig.

 

3.

Fietsen en zijspanwagens mogen zijn voorzien van extra witte retroreflecterende voorzieningen aan de voorzijde, extra rode aan de achterzijde en extra ambergele aan de zijkanten van het voertuig.

 

Artikel 5.9.60

 

Eisen

Wijze van keuren

 

De witte retroreflector op de zijspanwagen moet zijn aangebracht aan de uiterste buitenzijde.

Visuele controle.

Artikel 5.9.65

 

Eisen

Wijze van keuren

 

Fietsen mogen niet zijn voorzien van meer retroreflecterende voorzieningen dan in de artikelen 5.9.51, 5.9.52 en 5.9.57 is voorgeschreven of toegestaan.

Visuele controle.

Terug Printen