Dynamo vergelijking: Electrisch (geleverd vermogen en golfvorm) en trillingen

This section will be expanded gathering data from various places on my website and adding stuff I didn't write down yet etc.

Zie de engelstalige pagina voor nieuwe metingen...

Test van naafdynamo's

Ik heb de SP PD-8, SP SD-8, SP PD-7 (=HB015), Shimano DH-3N80, Sanyo NH-H27 getest. Ik moet de Shimano HB-NX70 nog testen.

Met de speciale dynamo driver waarmee ik 3 XM-Ls aanstuur heb ik het geleverde vermogen aan de LEDs gemeten, de resultaten laten zien dat de Sanyo NH-H27 inderdaad minder vermogen levert dan andere dynamo's. Verder blijkt het geleverde vermogen met de SD-8 (dynamo voor kleine wielen) in een 622mm wiel een stuk lager te zijn, dit komt meer overeen met wat ik eerst had verwacht gezien de specificatie van wiel grootte; een echte 2,4 Watt dynamo zou iets meer vermogen moeten leveren. Een test zoals voorgeschreven in StVZO/TA met een weerstand van 12 Ω moet ik nog doen.

De experimentele dynamo driver is geoptimaliseerd voor Shimano naafdynamo's, dus misschien is met wat wijzigingen meer vermogen uit de andere naafdynamo's te halen (Geleverd vermogen van de DH-3N80 is het hoogste van de dynamo's die ik tot nu toe getest heb).

2011-12-10: Resultaten in een grafiek:
Dynamo vermogensmeting

Merk op dat de stroom door de LEDs in de driver begrensd is op ca. 0,85A (omdat de driver oorspronkelijk bedoeld was voor een gemodificeerde LBL, en de Rebel LEDs zijn geschikt tot maximaal 1,00A), en bij gebruik met de Shimano DH-3N80 kom je hier al aan onder 30 km/h, vandaar de knik in de grafiek. Er is dus meer uit die dynamo te halen bij 30km/h.

De meetresultaten van de PD-7 (HB015) zijn niet lineair, terwijl alle andere dynamo's een bijna lineair verband van vermogen/snelheid hebben. Mogelijk komt dit door variatie in de metingen doordat de meetconnectoren soms door trillingen niet goed contact maakten. Dit moet ik nog nagaan door de metingen opnieuw te doen.

Meer informatie is hier te vinden.

Test van de Sunup dynamo

Test van de Sunup kan niet zomaar met die dynamo driver, want die is specifiek bedoeld voor een wisselstroom bron. Maar dat heb ik op een andere manier getest: Een XM-L, of 2 of 3 in serie op de Sunup aangesloten en de stroom door de LEDs en de spanning over de LEDs gemeten.

2011-12-10: Resultaten in een grafiek:
Sunup eco DS vermogensmeting
Meer details zijn te vinden in de tabellen op de pagina met de beoordeling van de Sunup DS.

Voor e-post ga naar de email pagina